🤏🏼 นานแค่ไหน

คำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้อะไรที่แตกต่างหลากหลายกี่เรื่อง

คำถามสำคัญคือเราอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวมานานแค่ไหนแล้วมากกว่า

เพราะความเชี่ยวชาญจะเกิดเมื่อเราฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆเป็นระยะเวลานาน … ไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาเรื่อยเปื่อย 😐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *