Leader

🧲 ขอบเขตการควบคุม

ไม่มีคนเก่งที่ไหนชอบถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ล้าสมัย … บริษัทเล็กๆก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากกฎเกณฑ์ล้าสมัย นั่นเป็นอีกสาเหตุที่ทำไมเล็กดีกว่าใหญ่ 🧨

🤲🏼 มอบหมายให้ทำแทน

เพราะว่ามันยากกว่ามันมีคุณค่ามากกว่า เพราะการมอบหมายให้ทำแทนมันเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกัน 👏🏼

🦄 อภิสิทธิ์ของผู้นำ

จนกว่าเราจะเข้าใจว่าอภิสิทธิ์ที่แท้จริงคือการได้รับเกียรติและโอกาสที่จะชี้นำและสร้างคนคนนึงขึ้นมาให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ เรายังไม่ใช่ผู้นำ 🦁

🎉 ให้ความหวัง

คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง คำถามคือเราสร้างความหวังในเชิงบวกให้สมาชิกในทีมได้ในทุกๆวันที่พวกเขาทำงานกับเราหรือไม่ 🦊

⚽️ กัปตันทีม

เราต้องไม่พยายามฝืนใจให้ใครที่ไม่อยากเป็นผู้นำต้องถูกบังคับให้เป็นผู้นำ (โดยเอาคำว่าความก้าวหน้าในอาชีพของเขามาเป็นตัวประกัน) 💁🏼‍♂️

🥺 สามสิ่งสำคัญ

สามเรื่องนี้สำคัญมาก อาจจะมากที่สุดด้วยซ้ำไปสำหรับเด็กสักคนที่กำลังค้นหาตัวตนและจุดยืนในสายอาชีพของตัวเอง 🧑🏻‍🎓

😪 ข้อมูลไม่เคยพอ

คำถามไม่ใช่ว่าเราจะหาข้อมูลจากไหน … จงถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือและในสมองมากกว่า 👽

✍🏼 รับรู้ … ลงมือทำ

เมื่อการทำให้ดู การช่วยทำ การทำคู่กันไป การแบ่งความรับผิดชอบคนละส่วนจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 🙌🏼

🫵🏼 ท้าทายอำนาจ?

เมื่อคนในทีมรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราไม่ดีที่สุด เมื่อพวกเขาคิดว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าและกล้าพอที่จะลงมือปฏิบัติไปตามนั้น 🙇🏼‍♀️