Leader

😥 การสนับสนุน

เราควรหาเวลาซัพพอร์ตพวกเขาให้มากกว่าเวลาที่จะสั่งงาน … มันคือภาระหน้าที่ของผู้นำที่เลี่ยงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 😬

👈🏼 ผู้ชี้นำ

หัวหน้าทีมต้องเป็นเหมือนอาจารย์แนะแนวที่คอยให้คำปรึกษาและรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเมื่อเห็นว่าสมาชิกในทีมเติบโตจนก้าวข้ามเราไปอย่างสง่างาม ✨

🙋🏼 อย่าตั้งคำถาม

คำถามที่ไม่มีคำตอบไม่มีอยู่ในโลก มันอยู่ที่ว่าคำตอบนั้นจะถูกต้องมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือพยายามหาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 🤘🏼

👽 (อย่าใช้) ตัวแทน

เพราะมุมมองของเราที่มีต่อโลกนั้นต่างจากมุมมองของคนเขียน แล้วประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากเรื่องนี้มีมากแค่ไหน? 😌

🙊 พูดคนสุดท้าย

เรียนรู้ที่จะเป็นคนสุดท้ายที่พูด เรียนรู้ที่จะอดทนและเป็นฝ่ายที่รับฟังก่อน 👂🏼

🦸🏻‍♂️ ไม่ใช่สำหรับทุกคน

คนที่ได้ชื่อว่าหลีดเดอร์ เมเนเจอร์ หรือเฮด เขาอยากเป็นผู้นำมั้ย? … เชื่อว่าหลายคนไม่ได้อินกับการได้เป็นหัวหน้าคนซะเท่าไรหรอก 🎅🏼

🪨 หนักแน่น

ถ้าอยากให้คนอื่นรู้สึกถึงสิ่งนี้เราต้องเริ่มต้นจากคำพูดและข้อความของตัวเราเองก่อน 🙊