Job

🟢 งานสร้างความสุข

ถึงแม้ความสุขในการทำงานสังเกตได้จากการแสดงออกภายนอกแต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาแสดงออกเช่นนั้นเป็นเรื่องลึกลับที่ต้องค้นหา 🔆

😛 แบดจ๊อบ

พยายามให้มากไว้ … ขีดเส้นมาตรฐานให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ … แล้วเราจะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายกับคำว่า “แบดจ๊อบ” 🤓