Hiring

🫲🏼 คัดเลือกคน

ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในการทำงานลงเพื่อให้คนดีๆมีความสามารถได้มีอิสระในการทำงาน ในการแสดงฝีมือ บริษัทจะเจริญรุ่งเรืองเอง 🫱🏽

🟰 จะบวกหรือลบ

มันไม่ใช่โชคหรือดวง มันคือการฝึกฝน มันคือการปลูกฝัง มันคือการเตรียมตัว เราเป็นคนขั้วบวกได้ถ้าเราอยากเป็น ➕➕➕

💰 หน้าที่ซีอีโอ

หน้าที่สำคัญที่สุดของซีอีโอคือสร้างทีมงานที่เก่งในการทำงานด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด 🤢

✍🏼 ยิ่งเล็กยิ่งดี

คนทำงานเก่งหนึ่งคนดีกว่าคนที่ “พอ” ทำงานได้สองคน ยิ่งน้อย ยิ่งดี ยิ่งเร็ว ยิ่งมีประสิทธิภาพ … จำไว้ 🐜 🐁 🐿

✍🏼 บทบาท, ไม่ใช่ตัวคน

เราต้องระบุตำแหน่งแล้วค่อยเลือกคนที่เหมาะสม เราต้องถามตัวเองว่า “ตำแหน่งนี้จำเป็นหรือไม่” ไม่ใช่ “คนคนนี้จำเป็นหรือไม่” 💼