Business

✍🏼 ปกป้องไอเดีย vs. ปรับปรุงไอเดีย

เมื่อกำลังจะโดนขโมยไอเดีย จงมองว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรที่ใหม่กว่า น่าตื่นเต้นกว่า และจงยิ้มให้กับความล้าหลังของผู้ตามเหล่านั้น 👀

✍🏼 ทีละนิ้ว (ทีละนิด)

ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ไม่ได้มาจากการกระทำอย่างเดียว ครั้งเดียว โดยคนเดียว ความหายนะมันก่อตัวทีละนิดจากการไม่ใส่ใจของคนทีละคน 😩

✍🏼 ต้นเหตุความขัดแย้ง

สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม, ระหว่างทีม, และในองค์กรคือการมองลำดับความสำคัญของงานที่ต่างกัน 👊🏼

✍🏼 ลูกโซ่

ในฐานะผู้นำเราไม่ใช่คนที่จะมานั่งหาข้อดีไว้เชยชมตัวเอง เราต้องเล้งเป้าไปที่จุดอ่อน ข้อเสีย ข้อโซ่ที่เป็นตัวถ่วงความก้าวหน้า ⛓

✍🏼 สำคัญมากขนาดนั้น

การเลือกทำงานที่สำคัญคือหนึ่งในข้อดีของการเป็นทีมเล็กๆที่คล่องตัวและการเลือกทำงานที่สำคัญแบบนี้คือหนึ่งในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ดี 🙌🏼

✍🏼 เป้าหมายใกล้มือ

เป้าหมายที่ดีต้องท้าทายและฟังดูยิ่งใหญ่อลังการไปพร้อมๆกัน โครงการส่งคนไปดวงจันทร์ของนาซ่า 🌑 หรือโครงการส่งของอิลอน มักส์ 👨🏻‍🚀

✍🏼 ไม่ซื้อก็ไม่ขาย 🙆🏼‍♂️

การทำงานนั้นโมเมนตัมสำคัญที่สุด อยู่นิ่งๆยอดขายไม่เดินมันก็เฉื่อยกันหมด ถ้าเริ่มมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องผลงานก็จะไหลมาเทมาเอง 🔥