🫲🏼 ทักษะมาก่อน

กระบวนการคือผลพลอยได้ของการมีทักษะ

 • ความสามารถในการจินตนาการ
 • ความช่างสังเกต
 • การฟังอย่างลึกซึ้ง
 • การคิด
 • การออกแบบ
 • การลงมือทำ
 • การสื่อสาร
 • ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
 • การเรียนรู้จากอดีต
 • ความสามารถในการคาดการณ์
 • ความเป็นผู้นำ

ทั้งหมดนี้คือทักษะ

กระบวนการถูกกลั่นออกมาในลักษณะของผลพลอยได้จากการที่เราและทุกคนในทีมประยุกต์ใช้และผสมผสานทักษะที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ความเข้าใจในกระบวนการอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่ดีได้เสมอไป เราไม่สามารถการันตีว่าเราจะคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้

ถ้าเราต้องการรู้ลึกและเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการ เราต้องเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้ทักษะให้ได้อย่างเหมาะสมเสียก่อน

อย่าโฟกัสไปที่กระบวนการ ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆรอบๆมันจะดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *