🫧 สนุกกับกระบวนการ

ความสุขที่แท้จริงมักจะไม่เกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งของเวลาแต่เป็นช่วงเวลาที่เราใช้ไปกับกระบวนการ

และถ้าเราเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะรู้สึกเติมเต็มไปกับงานที่ทำคือการสนุกไปกับกระบวนการที่ทำมัน … สิ่งนี้คือ “ชีวิต”

บางคนตั้งเป้าหมายที่จะเป็นคนที่ผลักดันด้วยผลงาน ถ้าผลงานไม่มี ผลงานไม่ดี ที่ทำมาคือล้มเหลว เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นคน ความสัมพันธ์ ความสนุกสนาน การค้นพบอะไรใหม่ๆไม่มีความสำคัญอันใดเลยเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ปลายทางที่ถูกตั้งธงเอาไว้แล้ว

บางครั้งคนกลุ่มนี้ก็ได้รับผลที่พวกเขาต้องการ แต่มันยากมากที่พวกเข้าจะเข้าใจเหตุผลอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความสำเร็จแบบนี้ซ้ำอีกครั้ง ด้วยกระบวนการที่แตกหัก คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำสิ่งนี้ให้ยั่งยืนและก็ต้องหวังพึ่งโชคลางอย่างมากที่จะทำมันได้อีกคร้ัง

เราเป็นคนกลุ่มนี้หรือพยายามจะทำสิ่งที่ตรงกันข้าม? ความยืนหยุ่นในผลลัพธ์ปลายทาง ให้ค่ากับกระบวนการที่สร้างแรงบันดาลใจ พยายามจะเป็นผู้นำที่เชื่อในเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่าตัวเลข ผู้นำที่สร้างและปกป้องวัฒนธรรมที่เชื่อมั่นใจกระบวนการที่ดีมากกว่าผลลัพธ์ที่ตายตัว

ถ้าเราอยากเป็นแบบนี้

เราต้องการทีมงานที่ประกอบไปด้วยคนดี กลุ่มคนที่เข้ากันได้จะช่วยกันสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นบวก คนดีจะทำให้เรามีปัญหาน้อยลงหลายเท่า พวกเขาจะเชื่อมันในกันและกันและสามารถจะเป็นตัวของตัวเองและจริงใจได้ในทุกสถานการณ์ พวกเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างภาพหรือสร้างเกราะกำบังให้ตัวเองจากคนภายในองค์กรด้วยกันเอง เวลาของพวกเขาจะถูกใช้ไปเพื่อผลักดันให้องค์กรนี้เดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เราต้องการเป้าหมายที่ท้าทายในทุกเรื่องที่เราทำ เริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่เราต้องตั้งวิสัยทัศน์ของเราเอง มองโลกด้วยมุมมองของเราเอง เราจะไม่เลียนแบบใครและคิดแก้ปัญหาเดิมด้วยแนวทางใหม่ที่สร้างประโยชน์ให้ผู้ใช้มากกว่า

และเราต้องสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเรื่องใดที่เราเลือกทำ มันต้องท้าทาย ต้องสร้างแรงบันดาลใจ ต้องแตกต่างอย่างมีสาระ ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ เทคโนโลยี หรือกระบวนการทำงาน ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งทำยิ่งเก่ง

ด้วยสามสิ่งนี้ ทุกคนในองค์กรที่ดีและแข็งแรงจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างและปกป้องมันอย่างถึงที่สุด วัฒนธรรม บรรยากาศ และกระบวนการทำงานที่ดีและสนุกคือจุดเริ่มต้นและเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง … และยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *