⚙️ เรื่องเทคนิค

ปัญหามีอยู่ว่าทีมงานหลายทีมเริ่มสับสนเรื่องงานที่ต้องทำ วันที่ต้องเริ่ม วันที่ต้องจบ ความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันของงาน เป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้าของงาน … เป็นไปได้มั้ยที่เราจะทำโปรดักท์ แบ็คล็อคตรงกลางขึ้นมา

ส่วนใหญ่แล้วปัญหาไม่เกี่ยวกับว่าจะมีหรือไม่มีโปรดักท์ แบ็คล็อคแต่มันเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้น …​ เมื่อเราขาดผู้นำทางเทคนิค

เมื่อไรก็ตามที่เราให้อำนาจกับทีมธุรกิจมากเกินไป (เหมือนอย่างที่หลายๆองค์กรเป็นอยู่) ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน

 1. เมื่อมีแต่แผนธุรกิจ
 2. เมื่อไม่มีแผนทางเทคนิค
 3. เมื่อคนนั่งหัวโต๊ะในห้องประชุมเป็นทีมธุรกิจ
 4. เมื่อคำว่าความต้องการทางธุรกิจสำคัญที่สุด
 5. เมื่อทีมเทคนิคทำได้แค่รับฟัง
 6. เมื่อการไหลของงานขาดการกลั่นกรองและตรวจทานทางเทคนิค
 7. เมื่อการจัดลำดับความสำคัญของงานอยู่ในมือของทีมธุรกิจเพียงฝ่ายเดียว
 8. เมื่อทีมธุรกิจเดินเข้ามาสั่งงานทีมเทคนิคได้โดยตรงในทุกเวลา

เหตุการณ์ที่ไม่น่าพิศมัยจะเกิดขึ้นอย่างเช่นความสับสนที่กำลังเกิดขึ้นกับทีมพัฒนา ไม่รู้เป้าหมาย ไม่มีความเข้าใจในเรื่องเทคนิคที่ชัดเจน ไม่มีการวางแผนทำงานเป็นเฟส ไม่มีการกำหนดขอบเขตของงานอย่างชัดเจน

เมื่อไม่มีความสมดุล …​ มันจะแตกหักและพังทลายลงมาในที่สุด

มันเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ที่จะคิดว่าทีมธุรกิจคือทีมที่หาเงินเข้าบริษัท จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้น …​ ทุกทีมมีส่วนร่วมทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเทคนิค คำถามคือถ้าไม่มีคนทำสินค้าแล้วทีมธุรกิจจะเอาอะไรไปขาย? ขายแค่ไอเดีย ขายฝัน ขายลมปากเท่านั้นหรือ?

ไม่ ไม่เลย อย่าให้ความสำคัญกับทีมเทคนิคน้อยไป รากของปัญหาที่เจอคือความไม่สมดุลตรงนี้

 1. ทีมธุรกิจมีหน้าที่เก็บข้อมูลด้านนอกมาเพื่อสร้างไอเดียในการพัฒนาโปรดักท์ (หรือฟีเจอร์) — ย้ำว่าทีมธุรกิจคือเจ้าของแผนธุรกิจ
 2. ทีมธุรกิจมีหน้าที่ขอคำปรึกษาและแนะนำในภาพรวมจากทีมเทคนิค — ย้ำว่าขอคำปรึกษาและแนะนำ ไม่ใช่ออกคำสั่ง
 3. ทีมเทคนิคมีหน้าที่เก็บข้อมูลเหล่านั้นไปพินิจพิจารณาและนำเสนอแผนทางเทคนิคที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ — ย้ำว่าทีมเทคนิคต้องมีอำนาจในการยับยั้งเรื่องบางเรื่องที่ไม่เข้าท่าที่มาจากทีมธุรกิจ
 4. ทีมเทคนิคมีหน้าที่วางแผนและกระจายงานอย่างเหมาะสมไปยังทีมพัฒนาตามขั้นตอนตามหลักการที่ควรจะเป็น — ย้ำว่าทีมเทคนิคคือเจ้าของงานเทคนิค
 5. ทีมธุรกิจมีหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและกำหนดรูปแบบโปรดักท์และฟีเจอร์ที่ควรจะเป็นระหว่างการพัฒนา — ย้ำว่าละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 6. ทีมธุรกิจและทีมเทคนิคมีหน้าที่อัพเดทความคืบหน้าของงานให้กันและกันได้รับทราบ — ย้ำว่าทั้งคู่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

นี่คือหลักการที่ควรจะเป็น หลักการพื้นฐาน หลักการเบื้องต้น หลักการที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบกระบวนการที่จะเรียกว่าโบราณหรือจะสมัยใหม่ มันไม่ใช่สาระสำคัญ

ตราบใดที่เรามีแต่ผู้นำทางธุรกิจและขาดผู้นำทางเทคนิค … จะพยายามท่าไหนก็ล้มเหลวทั้งนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *