🍂 ง่ายๆ

ง่ายที่สุดคือขายราคาถูก

ง่ายที่สุดคือปูพรมโฆษณา

ง่ายที่สุดคือลดแลกแจกแถม

ง่ายที่สุดคือการเซย์เยส

ง่ายที่สุดคือการใช้อารมณ์

ง่ายที่สุดคือการยอมแพ้

กลับกลายเป็นว่าเราจะสร้างตัวเองอย่างยั่งยืนได้นั้น … เราต้องเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดให้น้อยที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *