✊🏼 วันนี้ฉันจะ …

 1. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงสร้างโปรดักท์ที่ดีกว่าเมื่อวาน
 2. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงช่วยเหลือคนอื่นได้มากกว่าเมื่อวาน
 3. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงจะมีโฟกัสมากกว่าเมื่อวาน
 4. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทมากขึ้นกว่าเมื่อวาน
 5. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงได้รับความรู้สึกเติมเต็มมากกว่าเมื่อวาน
 6. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากกว่าเมื่อวาน
 7. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงจะกล้าคิดและกล้าพูดมากกว่าเมื่อวาน
 8. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงจะเข้าใจและเห็นใจคนอื่นมากขึ้นกว่าเมื่อวาน
 9. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงมีความรู้มากขึ้นกว่าเมื่อวาน
 10. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าเมื่อวาน
 11. ในวันนี้ … ทำอย่างไรฉันถึงมีเวลาทำความรู้จักกับตัวเองมากกว่าเมื่อวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *