👱🏼‍ ทรงผม

ผมทรงนี้ … แบ่งคนบนโลกออกเป็นสองกลุ่ม

เมื่อมีคนรู้จักทักว่า “โอโห้ ทรงนี้ … แรงงงงง”

คนกลุ่มแรกจะถามกลับไปว่า “ชอบมั้ยๆๆๆๆ?”

เมื่อมีคนรู้จักทักว่า “อู้หู้ววววว ทรงนี้ … แรงงงงงงส์”

คนกลุ่มที่สองจะตอบกลับไปว่า “เออ ก็ชอบแบบนี้”

เราเป็นคนกลุ่มไหน? เรามองหาการยอมรับจากคนภายนอกหรือเราทำอะไรตามแรงขับจากภายใน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *