🧠 คิดคืองาน

งานของฉันคือการคิด … การที่ฉันเงียบไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้ทำงานอยู่

งานของฉันคือการคิด … และเธอก็ไม่รู้ว่าฉันกำลังคิดอะไร

งานของฉันคือการคิด … และฉันชอบคิดนำหน้า คิดย้อนหลัง คิดมากไป คิดน้อยเกิน และคิดแตกต่าง

งานของฉันคือการคิด … การคิดหลายครั้งนั้นล้มเหลวหลายครั้งเหมือนเสียเวลาเปล่า

งานของฉันคือการคิด … การคิดหลายครั้งไม่สามารถกำหนดเวลาและกฎเกณฑ์ตายตัวได้

งานของฉันคือการคิด … การคิดเป็นเรื่องที่ทำได้ตลอดเวลา นั่ง นอน เดิน ยืน อาบน้ำ ฟัง เถียง อ่าน เขียน ออกกำลังกาย เดินทาง และรวมถึงเวลานอน

งานของฉันคือการคิด … และในบางเวลาฉันก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อทำงานของฉัน

งานของฉันคือการคิด … เช่นเดียวกับงานของทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *