💬 เหลือศูนย์

2,048 ข้อความที่ไม่ได้อ่าน … อินบ็อกของเราต่างกันแค่จำนวนตัวเลขในวงเล็บ ระหว่างอ่านแล้วกับไม่ได้อ่าน … ทางจิตวิญญาณมันหมายถึงพื้นที่ว่างความปลอดโปร่งและความสงบ

ไม่ เราไม่เคยคิดจะไล่อ่านข้อความพวกนั้นอยู่แล้ว จะเก็บไว้ทำไม? ไม่เกินสามคลิกจาก 2,048 จะเหลือศูนย์

การเคลียร์อีเมลเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด การเคลียร์อีเมลเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กว่าที่คิด ไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นทางจิตวิญญาณ

มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เรารู้จักคำว่าปล่อยวาง ทำให้เราเข้าใจว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *