💎 ทักษะที่หายาก

ความอดทน

ความใส่ใจ

ความเข้าอกเข้าใจ

ความเป็นผู้ใหญ่

การมีสมาธิจดจ่อ

ความตรงต่อเวลา

ใช่ ทั้งหมดคือทักษะ ไม่ใช่พรสวรรค์

ใช่ ทั้งหมดคือสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝน และส่งต่อได้

ใช่ ทั้งหมดคือสิ่งที่พบเจอได้ยากในปัจจุบัน

ใช่ ทั้งหมดคือสิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างได้มาก

ใช่ ทั้งหมดคือสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่อยากเติบโตในอาชีพและในชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *