🏦 ราคาทีละขั้น

นี่เป็นหน่ึงในการเปิดหูเปิดตาของตัวเองจริงๆ

การตั้งราคาแบบขั้นบันได ด้วยตัวเลขเดียวกันแต่การคำนวณต่างกันสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนี้

  • 1–20 คนแรก ราคา 79 บาทต่อคนต่อเดือน
  • 21–100 คนต่อมา ราคา 69 บาทต่อคนต่อเดือน
  • 101–500 คนต่อมา ราคา 59 บาทต่อคนต่อเดือน
  • 501–1000 คนต่อมา ราคา 49 บาทต่อคนต่อเดือน

การคำนวนแบบแรกคือง่ายๆ (ง่ายเกินไป) แบบนี้ … ลูกค้ามีผู้ใช้ทั้งหมด 490 คน

490 คนตกอยู่ในระดับของ 101–500 คน ดังนั้นราคาคือ 28,910 ต่อเดือน

ในการคำนวณแบบนี้ ลูกค้าหัวใสก็จะบอกเราว่า งั้นผมของเพิ่มเป็น 501 คนแล้วกัน รายรับของเราจะเป็น 24,549 ต่อเดือน (501 x 49) เอง

อะไรกัน … ผู้ใช้มากขึ้นแต่รายได้น้อยลง

การคำนวณแบบที่สองคือแบบที่ควรจะเป็น … ลูกค้ามีผู้ใช้ทั้งหมด 490 คนเท่ากัน

แต่เราคิดแบ่งไปทีละระดับ แบบนี้

  • 1–20 คนแรก = 20 คน x 79 = 1,580 บาท
  • 21–100 คนถัดมา = 80 คน x 69 = 5,520 บาท
  • 101–490 คนต่อมา = 390 คน x 59 = 23,010 บาท

รวมแล้วรายรับของเราจะเป็น 30,110 บาท (มากกว่าการคำนวณแบบแรกพันกว่าบาทต่อเดือน)

แล้วถ้าลูกค้าอยากมีผู้ใช้ 501 คน รายรับของเราก็จะมากขึ้นไปตามสมควรด้วยที่ 30,749 บาท

กับจำนวนผู้ใช้น้อยๆ เราคงไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากนัก แต่ถ้าผู้ใช้เยอะๆละ?

ด้วยราคาต่อเดือนที่ต่างกันอยู่ 30,110–28,910 = 1,200 บาทต่อเดือนกับผู้ใช้ 390 คน

ถ้าผู้ใช้ 3,900 คน? รายได้เราหายไป 12,000 บาทต่อเดือน

ถ้าผู้ใช้ 39,000 คน? รายได้เราหายไป 120,000 บาทต่อเดือน

เริ่มไม่น้อยแล้วนะ … คิดให้ดีก่อนระบุรูปแบบราคาขายครั้งต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *