🚀 ขั้นตอนหาลูกค้ารายแรก

หาลูกค้าที่ใช่

สร้างความมั่นใจและความเชื่อใจให้เกิดขึ้น

ระบุปัญหา

ค้นหาความกลัวและความกังวลของพวกเขา

ยอมรับในเป้าหมายที่พวกเขาตั้งขึ้น

โปรโตไทป์ทางออกที่เป็นไปได้

สร้างโครงสร้างที่ดีและแข็งแรงที่จะรองรับโซลูชั่นของเราได้

สร้างโปรดักท์ที่เล็กและดีที่สุดที่ตอบโจทย์พวกเขาได้

ทดสอบกับโลกแห่งความจริง

เก็บข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสีย

เขียนโค๊ดที่ดีจากโปรโตไทป์ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงมาแล้ว

ทดสอบกับลูกค้าตัวจริง

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

ส่งมอบ

ทดสอบกับลูกค้าตัวจริงอีกราย

แก้ไขและปรับปรุงจากฟีดแบคที่ได้รับ

ส่งมอบ

ขั้นตอนในการสร้างธุรกิจไม่ได้เริ่มจากการสร้างโปรดักท์ … ทุกอย่างมาจากความต้องการของตลาด มาจากความจริงที่เกิดขึ้นบนโลก

เริ่มด้วยการหาลูกค้าที่ใช่ บางครั้งเรื่องนี้ยากกว่าทำโปรดักท์หลายเท่า เพราะลูกค้าที่ใช่คือคนกำหนดทิศทางของโปรดักท์ที่ยอดเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *