🧀 เมื่อฉันนั้นยุ่ง

หนึ่งในข้ออ้างที่ถูกใช้บ่อยที่สุดคือ “ยุ่งมาก”

  • ยุ่งจนลืม
  • ยุ่งจนต้องปฏิเสธ
  • ยุ่งจนงานออกมาแย่
  • ยุ่งจนไม่มีเวลาให้
  • ยุ่งจนงานไม่เสร็จ

ยุ่งเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้น ยุ่งเป็นลักษณะข้ออ้างที่น่าเห็นใจ ยุ่งคือพื้นที่ปลอดภัย

ในขณะเดียวกันยุ่งคือปัญหา ยุ่งไม่มีประโยชน์ ยุ่งคือตัวสกัดความคิดสร้างสรรค์ ยุ่งคือการขาดประสิทธิภาพ

วันนี้ถ้าเรามักใช้ข้ออ้างว่ายุ่งเกินไป เรากำลังยืนหลบหลังเสา เรากำลังซ่อนจุดอ่อนที่ว่า

  • เราไม่มีวิสัยทัศน์
  • เราจัดลำดับความสำคัญไม่เป็น
  • เราไม่กล้าปฏิเสธ
  • เราไม่พร้อมตัดสินใจ

“ยุ่ง” ไม่ใช่เหรียญตราของความทุ่มเทและจริงใจในการทำงานที่เราควรแสวงหามาประดับบ่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *