🍶 งานรอง

ความหมายของงานข้างเคียงคืองานรองที่จำเป็นต้องทำแต่ยังไม่ใช่ทันทีตอนนี้ งานข้างเคียงควรจะมีบทบาทต่อรูปแบบการทำงานของทีมเรามากขึ้นเรื่อยๆ

“ตอนนี้หนูมีงานหลักให้ทำหนึ่งชิ้น แต่บางทีเวลาหนูเบื่อๆอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง หนูไม่รู้จะไปทำอะไรอะค่ะ” — คำถามที่น่าสนใจ

สิ่งที่เราในฐานะผู้นำทีมควรจะเตรียมการไว้คือ

  1. กำหนดงานชิ้นหลักที่สำคัญที่สุดให้ทุกคน งานหลักที่มีความเร่งด่วน มีความสำคัญต่อการทำงานระยะสั้นของทีม
  2. เพิ่มงานข้างเคียงที่สามารถทำฆ่าเวลาได้ลงไปให้ทุกคน งานข้างเคียงอาจจะเป็นงานต่อเนื่องระยะยาวหน่อย เช่น งานเขียนบทความ งานหาไอเดียแคมเปนจ์การตลาด งานแก้บั๊ก งานเขียนเอกสาร งานออกแบบแอพ งานอาร์แอนด์ดี หรือแม้แต่การอ่านหนังสือ
  3. คุยเพื่ออัพเดทงานกันบ่อยหน่อย อาจจะทุกวัน วันละห้านาที ช่องทางไหนก็ได้ ตัวต่อตัว โทรศัพท์ หรือแชท เพื่อวางแผนระยะสั้นให้เหมาะสม

บุคลากรสมัยนี้มีความสามารถมากขึ้น เรียนรู้เร็ว ทำงานเร็วและมีคุณภาพ เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นี้ด้วย เริ่มลงมือทำแผนประจำสัปดาห์อย่างชัดเจนขึ้น มอบหมายงานประมาณ 2–3 ชิ้น (ไม่ควรเกินนี้) ให้แต่ละคนกำหนดเวลาคร่าวๆไปว่า จันทร์ — พุธงานแรกที่สำคัญที่สุดควรเสร็จ จากนั้นก็อีก 2 งานตามมาวันศุกร์

ในหนึ่งสัปดาห์ทุกคนก็จะมีทั้งงานหลักและงานรองที่ต้องทำ พวกเขาจะเห็นเป้าหมายและความคาดหวังของทีมที่ชัดเจนขึ้น พวกเขาสามารถเลือกแบ่งเวลาในการจัดการงานแต่ละชิ้นได้เองอย่างอิสระด้วยการมีเราเป็นที่ปรึกษา

คิดว่าวิธีการนี้น่าจะสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมอยากทำงานมากขึ้น เราได้งานที่รวดเร็วขึ้น และมันเป็นการสร้างวินัยและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *