🔐 เงื่อนไข

การเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆควรมีเป้าหมาย กว้างเกินไปก็ไม่ดี เข้มงวดเกินไปก็ไม่เหมาะ … แต่อย่างน้อยควรจะมีไว้บ้างในช่วงแรก

เป้าหมายคือเรื่องสำคัญ … แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเงื่อนไข เพราะเงื่อนไขคือสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเรา ไม่ใช่เป้าหมาย แบบนี้

ถ้าไม่ใช่แนวทางที่เรากำหนด — เราจะไม่ทำงานนี้ (ดูเหมือนเผด็จการแต่มันคือสิ่งที่เราสบายใจ)

ถ้าไม่ใช่เทคโนโลยีที่เราเลือก — เราจะไม่ทำงานนี้

ถ้าไม่ใช่ราคาขั้นต่ำเท่านี้ — เราจะไม่ทำงานนี้

ถ้าไม่ใช่ส่วนแบ่งเท่านี้ — เราจะไม่ทำงานนี้

ถ้าไม่ใช่กับคนนี้และกลุ่มนี้ — เราจะไม่ทำงานนี้

ถ้าไม่ใช่ …​ (เติมคำในช่องว่างได้ตามใจ) — เราจะไม่ทำงานนี้

หลายครั้งเราต้องไม่มองแง่บวกมากเกินไป เช่น โปรเจกต์นี้จะทำให้เรามีชื่อเสียง โปรเจกต์นี้จะได้รายได้เท่านี้ (มันคือการคาดการณ์ทั้งนั้น) งานนี้จะช่วยต่อยอดบริษัทไปได้อีกไกล (นี่ก็การคาดการณ์อีกเหมือนกัน)

กับบริษัทขนาดเล็ก (ที่มีวิสัยทัศน์ไม่เล็ก) การเลือกมองแง่ลบหรือการวิเคราะห์ว่าความผิดพลาดมันมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ เราจะเก่งขึ้นในการมองสถานการณ์และสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวเองขึ้นมาให้ได้มากที่สุด

เงื่อนไขที่จะช่วยให้เราเดินเข้าใกล้เป้าหมายให้มากกว่าเดิม

เงื่อนไขที่จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจก่อนเริ่มงานและระหว่างการทำงานได้อย่างชัดเจนและมีหลักการ

เงื่อนไขที่เราต้องยอมรับว่ามันอาจจะทำให้เราพลาดงานนี้ แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราเลือกอย่างถูกต้องแล้ว

เงื่อนไขคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจให้มาก …​ แล้วเป้าหมายมันจะมาเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *