📏 ยิ่งสั้นยิ่งยาว

คำพูดนี้ดีจริงๆ

“I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.”

“เพราะฉันไม่มีเวลาเขียนจดหมายสั้นๆ ฉันจึงเขียนยาวๆแทน”

คมคายมาก

ก็จริงของคนพูดนะ … ทุกวันนี้เราบอกตัวเองว่าเราไม่มีเวลาทำอะไรให้มันสั้นลง ให้มันง่ายขึ้น ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย — เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องการเวลาในการคิดวางแผนและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ … เราไม่มีเวลาเหล่านั้น

เราจึงลงเอยด้วยการทำอะไรเร็วๆแลกกับผลลัพธ์ที่ยาว ยาก ซับซ้อน และรกรุงรัง … แลกกับปัญหาที่จะตามมาในอนาคตและสุดท้ายเราก็ต้องเสียเวลามากกว่าเดิมหลายเท่ามาตามล้างตามเช็ด

พยายามอย่าเขียนจดหมายยาวๆกันเลยจะดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *