🤕 เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

“การรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อใช้เวลาทั้งวันในการพูดคุยในเรื่องที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน”

เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

“ได้ครับ โปรดักท์ของเราทำแบบนั้นได้ แบบนี้ก็ได้ แบบนู้นหรอ ไม่มีปัญหาครับ ทำได้ทุกอย่างเลยครับไม่มีข้อแม้”

เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

“ระบบของเราเป็นระบบออนไรน์ที่เปิดโอกาศให้เกิดการแรกเปี่ยนข้อมูลระว่างระบบได้ตลอดเวลา”

เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

“ค่ะๆ กำลังรีบไปค่ะ อยู่บนทางด่วนแล้วค่ะ รอหน่อยนะคะ … คำแก้ตัวหลังสายไปแล้วครึ่งชั่วโมง”

เราเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำ … ทุกข้อทุกเรื่องอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเราเองทั้งสิ้น มันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับ

  • การเรียกประชุมโดยไร้เป้าหมาย
  • การหลับหูหลับตาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อขายของ
  • การไม่ตรวจคำผิดในอีเมล์และสไลด์
  • การมาสาย

เราต้องเตือนใจตัวเองอยู่ทุกวันว่าทั้งหมดนี้เราควบคุมได้ เราต้องรอบคอบและเป็นมืออาชีพที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *