🥳 อย่างมากและอย่างน้อย

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ขีดเส้นไว้ที่คำว่า “มากที่สุด” ถ้าเราลองคิดในทางกลับกันกับคำว่า “น้อยที่สุด” สิ่งน่าอัศจรรย์อาจจะเกิดขึ้น

ในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดราคาที่มาพร้อมกับคำว่า “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดที่คุณจะได้รับ”

  • งาน 3 ชิ้น
  • แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

นั่นคือข้อความที่ถูกส่งออกไปหาผู้ซื้อและผู้ใช้บริการว่า “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดที่คุณจะได้รับจากเงินเพียงน้อยนิดที่คุณจ่ายมา”

ถ้าเราคิดและทำตรงข้าม ถ้าเราคิดราคาให้สูงขึ้นในระดับที่สมเหตุสมผล (อย่างที่ไม่ดูถูกคุณค่าของวิชาชีพตัวเอง) และกล้าให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นขึ้น กล้าที่จะให้อีกฝ่ายยอมรับคำว่า “อย่างน้อยที่สุด นี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากการร่วมงานกับเรา”

  • งานอย่างน้อย 3 ชิ้น
  • แก้ไขได้อย่างน้อย 3 ครั้ง

บทสนทนาของเราจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ “คุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ขอ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณต้องการ”

เราจะยืนอยู่คนละขั้วกับคนทั่วไป เราจะแตกต่าง และความแตกต่างจะทำให้เราโดดเด่น

เราจะเดินหน้าสู่การพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น คุณภาพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ ระดับชั้นของลูกค้า (การลดราคาคือการแข่งขันสู่เบื้องล่างที่มีแต่ความตกต่ำในทุกด้าน)

เราจะสร้างพื้นที่ที่มีเกราะคุ้มกัน พื้นที่ที่ยากต่อการบุกรุก พื้นที่ที่มีแต่แรงบันดาลใจและพลังเชิงบวกที่ส่งเสริมให้เราพยายามมากขึ้น ส่งเสริมให้เราเก่งขึ้น ในทุกๆวัน

แน่นอน เราเลือกได้ว่าจะนำเสนอสิ่งไหนให้สังคมและตลาด “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดคุณจะได้รับ” หรือ “อย่างน้อยที่สุด คุณจะได้สิ่งเหล่านี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *