🐨 ใส่ใจและพ่ายแพ้

มีคนกล่าวไว้ว่า “การใส่ใจคนรอบข้างที่ต้องแลกมาด้วยความพ่ายแพ้นั้นยังดีกว่าการเห็นแก่ตัวเพื่อชัยชนะ” … คิดเห็นอย่างไร?

เมื่อสิ่งแรกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันบนโต๊ะคือ การขาย เงิน ราคา รายได้ กำไร ต้นทุน ชื่อเสียง และเส้นสาย … ไม่ใช่ไม่จำเป็นแต่มันไม่แสดงถึงความใส่ใจคนอื่น

เมื่อเรื่องที่สำคัญกับลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้ใช้ เช่น ปัญหา ทางแก้ งบประมาณ ข้อจำกัด ขั้นตอน แผนงาน รายละเอียดของซอฟต์แวร์ และรูปแบบการทำงานร่วมกันถูกมองข้ามไป ความรู้สึกได้รับการใส่ใจจะลดลงไป ความรู้สึกถูกเอาเปรียบจะเข้ามาแทนที่ คนเรารู้สึกได้ครับว่าอีกฝ่ายให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากัน

มันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ผู้เล่นบางคนก็เลือกที่จะเห็นแก่ตัวเพื่อชัยชนะ

  • การตลาดแบบรุกล้ำ
  • การขายแบบแข็งกร้าว
  • การโฆษณาที่เกินจริงไปมาก
  • การตั้งเป้าหมายด้วยเงินรายได้ (โดยไม่สนใจผลสำเร็จของงานที่ส่งมอบ)
  • การทำงานแบบไม่สนใจคุณภาพ
  • การเรียกร้อง (ขอเงิน) ก่อนการเสียสละ (ออกแรงทำงาน)

หลายครั้งเห็นแก่ตัวแล้วชนะแต่มันจะไม่มีทางยั่งยืน มันไม่ใช่ควรจะเป็นปรัชญาในการทำธุรกิจที่ถูกต้องในมุมมอง เราอาจจะพ่ายแพ้มาเยอะ บางครั้งแพ้แบบเจ็บตัวขาดทุนด้วยความพยายามที่จะใส่ใจและให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายก่อนให้ได้มากที่สุด

  • คิดงานให้ก่อน
  • ทำเอกสารให้แบบไม่ต้องร้องขอ
  • พัฒนาซอฟต์แวร์ต้น
  • ติดต่อประสานงานทุกฝ่าย

ทั้งหมดนี้ก่อนที่จะได้สัญญาจ้างหรือซื้อจากลูกค้า และหลายคร้ังเราไม่ได้มันมา ☹️ กลายเป็นเราออกแรงฟรีเสียเวลาไปแบบเกือบจะเปล่าประโยชน์ เราเห็นลูกค้าหลายรายเลือกจะทำงานกับบริษัทที่ใหญ่กว่าแต่เห็นแก่ตัว เราต้องพยายามเข้าใจและทำใจให้ได้ ถ้าเรายังเชื่อมั่นในเส้นทางที่เลือกเดินอยู่ เราต้องมั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วที่เห็นคนสำคัญกว่าเงิน เราต้องทำอย่างมีความหวังว่าสิ่งนี้จะออกดอกออกผลสักวันหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *