✍🏼 เทรชโชลด์ เอฟเฟค

“เทรชโชลด์ เอฟเฟค” คือปรากฏการณ์ที่ความสำเร็จเกิดจากการผลักดันหรือลงทุนหรือลงแรงมากในระดับที่เพียงพอเท่านั้น ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นก่อนหน้าจุดเปลี่ยนที่ว่านี้

“เทรชโชลด์” แปลว่าเส้นที่กำหนดไว้

“เทรชโชลด์” คือตัวแปรสำคัญที่แบ่งแยกระหว่างสำเร็จและล้มเหลว

ในการทำการตลาดผ่านทางการโฆษณา เราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ต่อเมื่อเราลงทุนออกสื่อให้มากเพียงพอและให้นานเพียงพอที่จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จัก … มากเพียงพอและนานเพียงพอคือเทรชโชลด์ และถ้าเราก้าวไปไม่ถึงเทรชโชลด์นั้นเราจะล้มเหลว งบประมาณที่ทุ่มลงไปกับแคมเปนจ์การตลาดครั้งนี้แทบจะสูญเปล่า เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ในการปลูกฝังแนวคิดการทำงานแบบใหม่ให้คนในองค์กร เราจะประสบความสำเร็จตามนั้นก็ต่อเมื่อเราลงทุนให้ความรู้แก่คนในองค์กรมากเพียงพอยาวนานเพียงพอและเราต้องมีความอดทนเพียงพอต่อความล้มเหลวในช่วงแรกเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าในช่วงหลัง … มากเพียงพอนานเพียงพอและอดทนเพียงพอคือเทรชโชลด์ ถ้าเราไปไม่ถึงเราจะล้มเหลวทุกครั้ง

การลดน้ำหนัก การเพิ่มกล้ามเนื้อ การหัดเล่นกีต้าร์ การปรับปรุงคุณภาพของงาน การค้นหานวัตกรรม เกือบทุกเรื่องที่คิดได้นั้นเกี่ยวข้องกับเทรชโชลด์ เอฟเฟคทั้งสิ้น ผมมองเรื่องนี้สองมุมครับ

หนึ่งเราจะล้มเหลวทุกครั้งถ้าไปไม่ถึงเทรชโชลด์ ดังนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าพร้อมเดินทางไกลที่ยากลำบากเพื่อเป้าหมายนี้หรือไม่ ⛰

สองเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าเราไปถึงเทรชโชลด์ ที่น่าสนใจคือไม่มีใครรู้ว่าเทรชโชลด์ที่ว่านั้นคือจุดไหน ต้องมากแค่ไหน ต้องนานแค่ไหน … ตรงนี้เองที่แรงศรัทธามีผลมากต่อการอดทนเดินต่อและทำเรื่องบางเรื่องต่อไปของคนสักคน 🏋🏼‍♂️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *