🌘 เส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจน

เลือกเอาระหว่างกำหนดทุกอย่างหรือปล่อยวางทั้งหมดเพราะเส้นแบ่งจางๆไม่เหลือไว้ซึ่งช่องว่างที่ไม่ถูกเติมเต็ม … เมื่อต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าหน้าที่ที่แท้จริงคืออะไร เมื่อทุกคนคิดว่านี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน

อืม … เมื่อมองให้ลึกลงไปในรายละเอียดจริงๆแล้ว … การกำหนดทุกอย่างเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อโลกหมุนไปเร็ว เมื่อปัญหาและความท้าทายเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลา

เหลือทางเดียวที่ทำได้คือ … กำหนดกรอบเป้าหมายให้ชัดเจน สร้างองค์กรที่ทุกคนช่วยเหลือและส่งเสริมกัน แล้วปล่อยวาง … นี่แหละ ยากที่สุดแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *