🚩 ผลลัพธ์

บางคนใส่ใจวิธีการ บางคนพยายามสร้างกรอบและกฎระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ

แต่ท้ายที่สุดแล้ว … ไม่มีอะไรสำคัญเท่าผลลัพธ์ เพราะผลลัพธ์วัดผลได้ วัดผลง่าย เป็นอันเข้าใจตรงกัน

ผลลัพธ์คือ ระยะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ที่ต้องมาพร้อมกัน

บางคนบอกว่าเราประชุมมากไป เสียเวลาทำงาน ทำให้ผลลัพธ์ไม่เกิด

บางคนบอกว่าบรรยากาศในงานเคร่งเครียดเกินไป ไม่ผ่อนคลาย ทำให้ผลลัพธ์ไม่เกิด

ว่าแล้วเราควรมาพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งที่ทำงานใหม่ ด้วยความหวังว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีกว่าเดิม

มีสมาธิมากขึ้น มีเวลามากขึ้น มีใจที่อยากจะทำมากขึ้น … นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะใช้กระบวนการแบบไหนหรือกฎระเบียบตามตำราฉบับใด … ตราบใดที่ผลลัพธ์เกิดเราจะหาทางเรียนรู้วิธีการจากมันได้เอง

อย่าเสียเวลาด้วยการพยายามลดการเสียเวลาด้วยการพยายามสร้างระเบียบแบบแผน … หน้าที่ของคนในทีมคือสร้างผลงานสร้างผลลัพธ์และเรียนรู้จากมันมากกว่า

การเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนกระบวนการ … หลายต่อหลายครั้งเป็นเรื่องที่จินตนาการกันไปเองว่ามันจะดี แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เริ่มปลายทางทั้งๆที่มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *