🐴 อย่าคาดหวังว่าใครๆจะทำตาม

เราวางแผน เรากำหนดกฎเกณฑ์ เราสร้างนโยบาย — เราทำได้

เราบังคับให้คนทำตามแผน เรากดดันให้คนทำตามกฎ เราบีบคั้นให้คนโอนอ่อนตามนโยบาย — เป็นเรื่องยากที่เราจะทำได้

มนุษย์มักไม่เต็มใจทำตามสิ่งใดที่ถูกกำหนดมาแล้วโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วม คีย์เวิร์ดคือ (1) ความเต็มใจ (2) การมีส่วนร่วม

สิ่งที่ดีกว่าที่เราทำได้คือเปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างกฎเกณฑ์

  1. ปล่อยให้พวกเขาได้ลองกำหนดเอง
  2. อนุญาตให้พวกเขาได้ทดลองเอง
  3. เปิดเวทีให้พวกเขาได้เก็บข้อมูล ประสบการณ์จริงจากสถานการณ์จริง
  4. ให้โอกาสพวกเขาในการที่จะทำผิดพลาด (อย่างสุจริต) และแก้ไขปรับปรุง
  5. ทำตัวเป็นที่ปรึกษาในการสร้างกรอบกว้างๆ แนวทางภาพใหญ่แก่ทีมงาน

ถ้าทำได้ตามนี้ กฎเกณฑ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องน่าเบื่อและน่ากลัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ในการใช้ชีวิต ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆนี้ได้อย่างกลมกล่อม

เมื่อคนในสังคมได้สร้างสังคมของพวกเขาขึ้นมาเอง … เราไม่จำเป็นต้องบังคับให้ทำหรือไม่ทำอะไร ทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีๆมันจะถูกแสดงออกมาโดยอัตโนมัติ

อย่าคาดหวังให้ใครๆทำตาม จงสร้างสถานการณ์ที่เราไม่ต้องสร้างกฎเกณฑ์ด้วยตัวเองจะดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *