✌🏼 มากขึ้นสองเท่า

เทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆ ถ้าพนักงานหนึ่งคนมีเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน พนักงานสองคนก็ควรจะมีเวลาทำงานรวมกัน 16 ชั่วโมงต่อวัน ใช่หรือไม่? … ไม่เสมอไป

ยกตัวอย่างว่า ถ้าเรานั่งอยู่ในห้องประชุม 3 ชั่วโมงพร้อมกัน 10 คน คำนวณแล้วว่าเรามีเวลาทำงานกี่ชั่วโมง? ตอบ 3 ชั่วโมง เพราะคนทั้ง 10 คนต้องทำงานอย่างเดียวกันพร้อมกัน นั่นคือนั่งในห้องประชุม

เปลี่ยนใหม่ ถ้าเรานั่งอยู่ในห้องประชุมที่หนึ่ง 3 ชั่วโมงกับคน 5 คน แล้วห้องประชุมที่สองอีก 3 ชั่วโมงกับคนอีก 5 คน คำนวณแล้วว่าเรามีเวลาทำงานกี่ชั่วโมง? ตอบ … 6 ชั่วโมง เพราะว่าเราทำงานพร้อมกันไปได้สองกลุ่มนั่นเอง … นี่แหละ วิธีการสร้างเวลาหรือใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

การจะทำแบบนี้ได้ตั้งอยู่ด้วยพื้นฐานสองข้อที่ต้องยอมรับ

  1. ทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้ทุกรายละเอียดของทุกเรื่องในเวลาเดียวกัน
  2. ต้องแบ่งงาน (ไม่ว่าจะงานจริงๆหรือหัวข้อการประชุม) ให้เล็กลงในระดับที่เหมาะสม

ไม่น่าจะยากเกินไปที่จะทำใช่มั้ย 👐🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *