🫵🏼 ท้าทายอำนาจ?

เรารู้สึกอย่างไรถ้าคนในทีมทำนอกเหนือคำสั่ง?

รู้สึกถูกท้าทายอำนาจ? …​ รึเปล่า?

หรือรู้สึกถึงความก้าวหน้าของการสร้างทีมที่ดี?

เมื่อคนในทีมรู้สึกว่าการตัดสินใจของเรา ทางเลือกหรือแนวทางในการทำงานและแก้ปัญหาของเราไม่ดีที่สุด เมื่อพวกเขาคิดว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าและกล้าพอที่จะลงมือปฏิบัติไปตามนั้น

เราควรรู้สึกเสียการปกครองอย่างนั้นหรือ?

ไม่หรอก เราควรจะรู้สึกดีใจด้วยซ้ำว่าเรากำลังทำหน้าที่ผู้นำได้อย่างถูกต้อง ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนและไม่ใช่เผด็จการ

ด้วยความตั้งใจดีของทุกคนในทีม การเปิดช่องว่างให้พวกเขาทำนอกเหนือคำสั่งได้นั้นเป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่ง ไม่มีทางที่เราจะรู้ทุกเรื่องและเก่งกว่าคนทั้งทีมรวมกัน เรามีทีมเอาไว้ก็เพราะเรานั้นไร้ความสามารถที่จะจัดการงานทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยตัวคนเดียว

แต่ถ้าเราทำตัวเหมือนเราเก่งอยู่คนด้วยด้วยการรวมอำนาจและการตัดสินใจไว้ที่ตัวเอง เราจะมีทีมไปเพื่ออะไร

เราต้องการความรู้ความคิดและความกล้าหาญของคนอื่นเพื่อช่วยทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ … การทำงานนอกเหนือคำสั่งจึงเป็นเรื่องที่เราต้องรับให้ได้ … ยิ่งไปกว่านั้นเราต้องสนับสนุนให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในการทำงานทุกๆวันของทีมเราด้วยซ้ำไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *