😇 ความหวังในเชิงบวก

หนึ่งในเรื่องที่จะช่วยสร้างความสุขในการทำงานให้กับทีมงานของเราได้คือ …

สภาพแวดล้อมและลักษณะของงานที่เปิดโอกาสให้คนทำรู้สึกมีความหวังว่าจะได้รับคำชมเชยและประสบความสำเร็จในการทำงานแต่ละชิ้น

คำพูดที่ว่า “มนุษย์อยู่ได้ด้วยความหวัง” เป็นเรื่องจริงทางจิตวิทยา ความพยายามทำให้ดีขึ้น ความต้องการอยากให้ดีกว่าเมื่อวานเกิดขึ้นได้เพราะความหวัง … หวังว่าคนรอบข้างจะพึงพอใจกับผลงานของเรามากขึ้นกว่าเดิม

นั่นแปลว่า

  1. งานชิ้นนี้ต้องท้าทายกว่างานชิ้นเดิม
  2. งานชิ้นนี้ต้องมีความสำคัญกับทีมและองค์กร
  3. งานชิ้นนี้ต้องช่วยสร้างแรงผลักดันจากภายในตัวเรา
  4. และที่สำคัญ … คนในทีมโดยเฉพาะหัวหน้างานต้องรู้จักการให้คำชมเชยและแสดงออกถึงความซาบซึ้งในความพยายามของเรา

ข้อสี่คือเรื่องยากกับบางทีมและในบางสภาพแวดล้อม … เมื่อเราทำพลาดเราจะโดนวิจารณ์ทันที แต่เมื่อเราทำดี … ทุกอย่างจะถูกมองข้ามไปในขณะนั้นแล้วค่อยหยิบมันขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งตอนประเมินผลงานปลายปี สายไปแล้ว สายไปมาก

ในฐานะหัวหน้างาน การสร้างความสุขและความผูกพันในงานให้เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดขึ้นแบบตรงข้าม นั่นคือเมื่อเขาทำดี เราต้องชมเชย ทันที … เมื่อเขาทำพลาด เรายังไม่จำเป็นต้องแสดงออกถึงอำนาจด้วยการเข้าแทรกแซงหรือดุด่าเดี๋ยวนั้น

คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง คำถามคือเราสร้างความหวังในเชิงบวกให้สมาชิกในทีมได้ในทุกๆวันที่พวกเขาทำงานกับเราหรือไม่ 🐠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *