🏮 ไม่ผิดที่ไม่รู้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราพูดว่า “เราไม่รู้” … ในเรื่องบางเรื่อง

  1. อาย เสียหน้า เสียเครดิต?
  2. กลัวโดนลงโทษด้วยอะไรบางอย่าง

หรือ

  1. รู้สึกถึงความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
  2. เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่
  3. รู้สึกดีที่เราเลือกจะรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้
  4. และเลือกจะ “ช่างมันเถอะ” กับสิ่งที่เราคิดว่าไม่ควรต้องรับรู้
  5. สุดท้าย … จะได้ลดทิฐิลงมาบ้าง ฉันไม่ใช่คนฉลาดที่สุดเสมอไป

ความไม่รู้คือบ่อเกิดของความรู้และการพัฒนา … อย่าไปกลัวที่จะตอบว่า “ผมไม่ทราบครับ หนูไม่รู้ค่ะ” 😇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *