🎊 ขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลง

 1. การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก
 2. ยากเพราะมันต้องมีการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 3. ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำอะไรที่ตัวเองไม่คุ้นเคย
 4. การที่จะจูงใจให้ใครหลายๆคนยอมเปิดรับสิ่งใหม่
 5. หนึ่งเราต้องคิดหาทางทำให้วิธีการใหม่เป็นเรื่องง่ายมากๆ
 6. ง่ายจนทำให้เค้ามองว่าวิธีการเดิมนั้นยากซับซ้อนและเชื่องช้า
 7. จากจดหมายมาเป็นอีเมล์ จากเพจเจอร์มาเป็นโทรศัพท์มือถือ จากเอสเอ็มเอสมาเป็นไลน์และว้อทแอฟส์
 8. หรือ/และสองเราต้องแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีคุณค่ายิ่งใหญ่
 9. ยิ่งใหญ่จนคนทั่วไปพร้อมมองข้ามความลำบากที่อยู่ข้างหน้า
 10. จากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย
 11. ถ้าอยากให้การเปลี่ยนแปลงสำเร็จผล — ทำให้มันง่ายและชี้ให้เห็นคุณค่าที่ปฏิเสธไม่ลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *