🥲 ฉันพลาดไปแล้ว

เส้นเรื่องเป็นแบบนี้

  1. เรามีความคิดอยากทำอะไรบางอย่าง
  2. เราค้นคว้าพยายามศึกษาด้วยตัวเอง
  3. เรามีความคิดเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นมา
  4. เราได้รับคำแนะนำที่มองต่างจากผู้รู้
  5. เรา “ดื้อ” และอยากทำตามแนวคิดของตัวเองอยู่ดี
  6. เราลุยทำไปครึ่งทาง และ …
  7. โอ๊ะ โอ … เรารู้สึกตัวว่า “ฉันพลาดไปแล้ว”

ทุกคนเคยผ่านจุดที่ 7 มาแล้ว มันคือจุดแห่งการรู้สึกตัวว่า … เราพลาดไปแล้ว ในใจตอนนั้นเราโทษตัวเองว่าทำไมไม่เชื่อผู้รู้ตั้งแต่ต้นวะ

แบบนี้แหละครับ ชีวิตคนธรรมดาสามัญ โอกาสความสำเร็จกับล้มเหลวมีพอๆกัน คนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าก็คือคนที่ต้องตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ 7 น้อยครั้งกว่า

คนที่ลงทุนคิดและศึกษาในข้อ 1 ถึง 4 อย่างละเอียดมากกว่า และเงี่ยหูฟังผู้รู้มากกว่าคนอื่นนิดนึง

ผมผิดมาเยอะ (เยอะมากกกกก) ผมเจอข้อ 7 มาหลายครั้ง ทุกคร้ังก็เป็นบทเรียนที่ดี … ไม่จำเป็นว่าเราต้องทำตามคนอื่นเสมอไปเพียงแค่รับฟังให้รอบด้านและพิจารณาให้ถี่ถ้วนกว่านี้อีกหน่อย

ความ “โอ๊ะ โอ” จะได้ลดลงบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *