💬 ความเข้าใจ

ความเข้าใจในเรื่องนี้

ถ้าเราเข้าใจดีพอ เราต้อง “เขียน” ถึงมันได้

ให้ดีกว่านั้น เราต้อง “เล่า” เรื่องราวให้คนอื่นฟังได้

เรื่องนั้นต้องดีพอที่จะ “โน้มน้าว” ให้คนอื่นเชื่อและ “สร้างแรงดลใจ” เพื่อให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง” ไปยังอนาคตที่เราจินตนาการไว้

ความเข้าใจมีหลายระดับ การเพิ่มพูนทักษะของเราจึงไม่ควรจบแค่ให้ “เข้าใจ” เพียงพอที่จะทำงานตรงหน้าให้เสร็จไป 🙇🏻‍♂️

ความพยายามที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นจะสร้างความท้าทายให้เราในแง่มุมอื่นอีกมาก ทักษะการเขียน พูด เล่าเรื่อง และความเป็นผู้นำเริ่มต้องได้จากความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจมากกว่าเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *