👉🏽 เฟสถัดไป

  1. คือความฝัน
  2. คือสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้น
  3. คือการผลักภาระและเรื่องยุ่งยากไปให้พ้นตัว
  4. คือการคิดไกลเกินไป
  5. คืออนาคตของเรา
  6. คือการวางแผนและเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  7. คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตอบรับเฟส 1 เป็นอย่างดี
  8. คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ

หลายครั้งเราพูดว่าว่า “เฟส 2” หรือ “เฟสหน้า”

ความหมายในใจของเราคือเฟส 2 แบบข้อ 1–4 หรือ 5–8? 🤞🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *