📏 การเอสติเมทที่ดีที่สุด

นี่อาจจะเป็นการเอสติเมทที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด

“ผมทราบเดดไลน์ดีครับ และผมจะพยายามทำอย่างเต็มความสามารถให้เสร็จทันตามนั้น”

ที่ว่าดีที่สุดเพราะมันคือความจริงที่สุด การคาดคะเนไม่มีสูตรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ตายตัว การคาดคะเนคือความเสี่ยงที่จะผิดพลาด

ที่ว่าหนึ่งเดือนในจินตนาการจะกลายเป็นหกเดือนได้ง่ายๆในโลกแห่งความจริง

คนที่เลือกวิธีการเอสติเมทแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาต้องการชักใบให้เรือเสียหรือท้าทายอำนาจคนใหญ่คนโต … แค่พวกเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะพวกเขาเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มามาก และเพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่พยายามพูดความจริง (ที่เสียดหู)

คนกลุ่มนี้จะคิดแล้วคิดอีกและพยายามหลีกเลี่ยงประโยคที่ว่า “เสร็จทันแน่นอนครับ ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์” เพราะเมื่อเป็นเรื่องของสัจธรรมในการทำงานแนวนี้แล้ว ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

พวกเขารู้เดดไลน์ พวกเขาเข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้าง พวกเขามีความเป็นมืออาชีพ พวกเขาใส่ใจในคุณภาพ … ทั้งหมดนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าการกำหนดตัวเลขแบบสุ่มๆขึ้นมาว่าจะสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *