✍🏼 ลูกโซ่

ความน่าสนใจของโซ่สักเส้นคือมันเป็นการร้อยต่อกันของข้อมากกว่าหนึ่งข้อที่ทำงานร่วมกันเพื่อใช้ยกของ, ใช้ลากของ, หรือใช้รัดของ

ความน่าสนใจของโซ่สักเส้นจึงอยู่ที่ว่าความแข็งแรงและประสิทธิภาพของมันจะขึ้นอยู่กับข้อที่อ่อนแอที่สุด (เปราะ ร้าว สนิมจับ)

ความน่าสนใจของโซ่สักเส้นคือมันจะไม่สามารถถูกทำให้แข็งแรงและทำงานได้ดีขึ้นได้ด้วยการทำให้ข้ออื่นๆนั้นแข็งแรงขึ้นตราบใดที่ข้อที่อ่อนแอนั้นยังคงอยู่

โซ่คือการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ดีที่สุดกับบริบทหรือกระบวนการทำงานใดๆที่เกี่ยวโยงกัน ถ้าเรายังแก้ไขจุดอ่อนไม่ได้การทำให้จุดอื่นเข้มแข็งขึ้นจะไม่ส่งผลดีอะไรในภาพรวม ดีไม่ดีจะยิ่งส่งผลร้ายด้วยซ้ำ

  • 🧑🏻‍🎓 การเร่งและขยายขนาดทีมขาย (จุดแข็ง) เพื่อเพิ่มยอดขายจะไม่ช่วยอะไรถ้าคุณภาพสินค้ายังแย่ (จุดอ่อน) … ดีไม่ดียิ่งขายมากยิ่งเกิดปัญหาตามมามากขึ้นเพราะคุณภาพแย่
  • 🖥 การเพิ่มโปรดักท์อีกสองตัว (จุดแข็ง) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรนวัตกรรมจะไม่ช่วยอะไรถ้าช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายังล้าหลัง (จุดอ่อน) … ดีไม่ดียิ่งมีจำนวนโปรดักท์มากเกินไปยิ่งตัดกำลังทีมงานโดยใช่เหตุ
  • 🛍 การลงทุน (จุดแข็ง) ในงบการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 50% จะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมากนักถ้าโปรดักท์ที่มี (จุดอ่อน) นั้นไม่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย … ดีไม่ดียิ่งทำการตลาดให้คนรู้จักมากยิ่งเป็นการขยายชื่อเสียงในทางไม่ดีให้เป็นวงกว้างมากขึ้น
  • 🙋🏼 การจ้างคนเพิ่มขึ้น (จุดแข็ง) จะไม่ช่วยให้งานเร็วขึ้นมากเท่าไรถ้ากระบวนการทำงาน (จุดอ่อน) ยังเน้นระบบราชการ … ดีไม่ดียิ่งคนมากยิ่งสร้างความซับซ้อนให้กับปัญหาวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้นไปอีก
  • 🚅 การสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างหัวเมือง (จุดแข็ง) จะไม่ช่วยอะไรมากถ้าโครงสร้างการขนส่งภายในตัวเมือง (จุดอ่อน) ยังไม่ได้รับการปรับปรุง … ดีไม่ดียิ่งมีรถไฟความเร็วสูงยิ่งแย่เพราะการสร้างปัญหาคอขวดความแออัดตามหัวเมืองนั้นๆโดยไม่มีแผนท้องถิ่นรองรับ

ในฐานะผู้นำเราไม่ใช่คนที่จะมานั่งหาข้อดีไว้เชยชมตัวเอง เราต้องเล้งเป้าไปที่จุดอ่อน ข้อเสีย ข้อโซ่ที่เป็นตัวถ่วงความก้าวหน้า และเวลาจะวางแผนแก้ไขอะไรสักเรื่องเราต้องทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบระเบียบ เราต้องหาทางแก้จุดอ่อนก่อนแล้วค่อยคิดถึงการลงทุนกับจุดแข็ง

การแก้จุดอ่อนมันอาจจะน่าเบื่อและไม่ยิ่งใหญ่อลังการ แต่นั่นแหละงานที่แท้จริงอยู่ตรงนั้น งานที่เปื้อนมือแบบนี้ที่จะช่วยให้โซ่ทั้งเส้นของเราแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *