✍🏼 เวคเตอร์และสเกลาร์

เวคเตอร์และสเกล่า … ลืมกันไปรึยัง?

คน (เอาให้เจาะจงคือสมาชิกในทีม) เป็นได้ทั้งเวคเตอร์และสเกล่า

เวคเตอร์และสเกล่าคือการวัดเชิงปริมาณของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง

🪨 สเกล่าสนใจแค่ขนาดหรือน้ำหนักแต่ 🚀 เวคเตอร์สนใจทิศทางการเคลื่อนที่ของมันด้วย

เปรียบเทียบกับคนในทีม ความเก่งกาจของคนเพียงอย่างเดียวคือสเกล่า … เมื่อบวกทิศทางแนวทางการทำงานของพวกเขาแล้วจะได้คือเวคเตอร์

วันนี้เราและสมาชิกในทีมเป็นแบบไหน? บางคนเก่งมากแต่นั่งเฉยๆเป็นสเกล่า

บางคนเก่งมากและทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องที่บริษัทกำหนดมา … เวคเตอร์แบบสมบูรณ์แบบ

แต่โชคร้ายที่เพื่อนร่วมทีมที่เก่งน้อยกว่าเขานิดเดียวทำงานเพื่อตัวเองโดยวิ่งไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับเค้าโดยสิ้นเชิง

ถ้าเขาเก่งระดับ 10 วิ่งไปทางซ้าย เพื่อนเขาเก่งระดับ 9 วิ่งไปทางขวา ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความเร็วระดับ 1 ซ้าย

ปริศนากระจ่างวันนี้ว่าทำไมบางทีมคนเก่งเยอะแต่งานไม่คืบไปไหน ทำไมบางทีมไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่เดินก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆ

อิลอน มักส์ถึงได้ให้ข้อคิดไว้ว่า “ทุกคนในบริษัทคือเวคเตอร์ ความก้าวหน้าของบริษัทคือผลรวมของเวคเตอร์เหล่านั้น”

… นั่นเอง 👻🙌🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *