✍🏼 โปรดักท์สำหรับคนทั่วไป

จำนวนคนที่เป็นเศรษฐีเงินล้าน (เหรียญสหรัฐ) มีอยู่ 1% ของประชากรทั้งโลก … คิดเป็นประมาณ 76 ล้านจาก 7,600 ล้านคนบนโลกนี้

จำนวนบัญชีออมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีเงินมากกว่าหนึ่งล้านบาทมีอยู่ 1% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด … นั่นคือถ้านับเป็นรายคน ประเทศไทยมีเศรษฐีเงินล้านอยู่ไม่เกิน 650,000 คน

จำนวนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั้ง SET และ mai คิดเป็น 0.05% จากบริษัทห้างร้านทั้งหมดที่มีในประเทศไทย … นั่นคือ 672 (ข้อมูลปัจจุบัน) จากประมาณ 1,200,000 บริษัท (ข้อมูลเก่ามากตั้งแต่ปี 2556)

พวกเค้าคือลูกค้าชั้นสูง พวกเค้ามีความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด พวกเค้าสามารถผลักดันเราในฐานะผู้สร้างให้พัฒนาตัวเองพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาสินค้าไปให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

แต่ …

เมื่อเราพุ่งเป้าไปที่ลูกค้าระดับพรีเมี่ยมของเรา ลูกค้าที่จ่ายให้เรามากที่สุด มีโอกาสสูงทีเดียวที่เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่นำเสนอสินค้าที่ดีและมากเกินไป มากจนเกินความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มนั้น

และเรากำลังละทิ้งที่มีกำลังซื้อน้อยกว่า คนที่เราคิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนทำธุรกิจด้วย แต่คนกลุ่มนี้คือคนส่วนใหญ่ที่รอโอกาสรอโปรดักท์ที่จะมาช่วยเค้าแก้ปัญหาอยู่

เรื่องจริงก็คือคนส่วนน้อยมองหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมและดีที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มองหาสิ่งที่ราคาถูกกว่าเดิม

ความจริงข้อนี้จะคงอยู่กับโลกของเราไปอีกนาน

แผนของเราอยู่ฝ่ายไหน? สร้างให้เศรษฐี … หรือสร้างให้สามัญชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *