Growth

🌈 ขายให้ได้มากที่สุด

เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจเพื่อที่จะมีลูกค้ามากที่สุด เราอยู่ในธุรกิจเพื่อจะทำเงินและกำไรให้ได้มากที่สุด 🪐

⭕️ แนวโค้ง

ความเจริญก้าวหน้าไปได้ยากกว่าที่อื่นเพราะแนวคิดใหม่ แนวคิดเพื่ออนาคตมักกลายเป็นหมันเมื่อโดนประเมินด้วยคำถามแรกเรื่องราคา 👻

👏🏼 แก้ปัญหาหลัก

ถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาหลัก และเป็นปัญหาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับลูกค้าแล้วนั้น … การขายก็จะยากขึ้นเป็นอีกเท่าตัว 🎃

🙄 ดีได้แค่ไหน?

“เราจะดีได้เท่ากับองค์กรของเรา” และ “องค์กรก็จะดีได้เท่ากับตัวเรา” เช่นกัน มันเป็นสมการมุมกลับที่ส่งเสริมและหักล้างซึ่งกันและกันเสมอ 🥳

💂🏼‍♀️ ไม่ใช่ความล้มเหลว

สิ่งเดียวที่สำคัญคือเราคิดยังไงกับตัวเอง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าดูถูกและเสียความมั่นใจในตัวเองเป็นอันขาด 🙋🏻‍♂️

🤚🏼 การยับยั้งชั่งใจ

การที่เรา “ทำได้” ไม่ได้แปลว่าเรา “ควรทำ” หรือ “ต้องทำ” - ซื้อรถคันที่สอง, ซื้อเสื้อยืดตัวที่ 136, จ้างพนักงานคนนี้เพิ่ม … 👉🏼

✌🏼 เท่าทวีคูณ

เพราะการรักษาอัตราการขยายตัวในธุรกิจเป็นเรื่องยากมาก การรักษาอัตราความเร็วในการทำงานก็เช่นกัน 🤘🏽

⌚️ พักครึ่งเวลา

มนุษย์เติบโตขึ้นร่างกายคนเราพัฒนาขึ้นตอนไหน? ตอนนอนหลับ(นิ่งๆ)ไม่ใช่ตอนที่เราทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเลย 💪🏽

🙅🏼‍♂️ ทำไม่ได้

อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ 🙅🏽