Growth

🦋 อนาคต ฉันและเธอ

ฉันอยากให้ฉันกลายเป็นคนแบบไหนในอนาคต? สำหรับการพัฒนาตัวเองแล้ว … คำถามไหนจะสำคัญกว่าคำถามนี้? ไม่มี 🙌🏼

ตำแหน่ง / ทักษะ

และมันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้างานที่ต้องช่วยวางแผนและติดตามผลตรงนี้อย่างจริงจัง 🙋🏽‍♂️

👈🏼 ผู้ชี้นำ

หัวหน้าทีมต้องเป็นเหมือนอาจารย์แนะแนวที่คอยให้คำปรึกษาและรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเมื่อเห็นว่าสมาชิกในทีมเติบโตจนก้าวข้ามเราไปอย่างสง่างาม ✨

🦾 เรื่องดีๆและเรื่องแย่ๆ

ข้อดีสร้างกำลังใจแต่ข้อเสียจะสร้างแนวทางในการพัฒนา … ในทุกครั้งที่เราต้องสังเกตและเก็บข้อมูลเราต้องพยายามมองหาข้อเสียให้ได้เยอะที่สุด 🙏🏽

👓 ค้นหาประสบการณ์

ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆทำไมต้องรอให้คนอื่นเปิดทางให้ นั่นแหละประเด็น … ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆทำไมไม่ลงมือทำเองตอนนี้เลย 😎

🙋🏻‍♂️ ฉันเอง

มันลึกซึ้งเพราะมันคือประโยคที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างไม่ลดละจนได้ผลสำเร็จของผู้พูด 🏆

👈🏼 ปัญหาต่อไป

ทีมนี้จะเก่งหรือไม่ต้องวัดกันตอนเจอปัญหาและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การก้าวข้ามหลักชัยที่ผ่านมาหมาดๆ 👉🏽

🎹 แมสและนิช

เมื่อแมสช่วยเปิดหูเปิดตาและเมื่อนิชช่วยให้เรารู้จักตัวเอง เมื่อแมสเป็นปัจจัยภายนอกและเมื่อนิชคือปัจจัยภายใน 🌏

🥇 ความมั่นใจกับความสำเร็จ

ความสำเร็จเกินครึ่งเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่ความสามารถหรือพรสวรรค์ ความสำเร็จเริ่มต้นได้วันนี้ เลือกสิ่งเล็กๆที่เราอยากทำแล้วก็ลงมือทำ 🖐