Feature

🍛 บุฟเฟ่ต์?

ประเด็นสำคัญคือเมื่อลูกค้าเดินออกจากร้าน พวกเขาจะกลับไปพร้อมกับคำว่า “คุ้มค่า” หรือ “เสียดายเงิน” 💰

🔐 ลูกกุญแจ แม่กุญแจ

ประโยชน์เมื่อเราค้นหาอีกครึ่งหนึ่งเจอ การลงมือทำ ทีมพัฒนา และลูกค้าคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ลูกกุญแจในมือของเราเวิร์คอย่างใจ 🔑

👌🏽 ร้อยหรือศูนย์

บางครั้งเราเลี่ยงงานน่าเบื่อเพื่อทำงานที่น่าสนุก บางครั้งเราเลือกทำงานเรียงตามลำดับกลุ่มฟีเจอร์ แต่ไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญ 👎🏽

✊🏼 จากนั้นแล้ว …

นี่คือเรื่องสำคัญเวลาเราคิดฟีเจอร์ เวลาเราวางแนวทางให้โปรดักท์โดยรวม ไม่ใช่แค่ทำเสร็จแล้วเสร็จไป ไม่ใช่แค่ส่งมอบแล้วจบไป 👦🏻

🛼 ความเหมาะสม

กลายเป็นว่าสินค้าที่แย่ลงกลับทำรายได้ก้อนใหญ่ให้เราได้มากกว่าสินค้าที่ดีมาก มากเกินความต้องการของคนส่วนใหญ่ 😌

👇🏽 ลดหรือเพิ่ม

ทุกร้านมีคำว่า “พิเศษ” ที่แปลว่า มากเป็นพิเศษ เยอะเป็นพิเศษ … ด้วยราคาที่แพงกว่าจานปกติ มันคือการขึ้นราคาเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณ 🙄

🦉 จุดสมดุล

อย่าใช้เวลาไปกับการเพิ่มให้เยอะขึ้น เราต้องทำสิ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม 🐺