Creativity

🌅 เส้นทางนักสร้างสรรค์

เพราะเรื่องใหม่ต้องมีองค์ประกอบที่ดูขัดความรู้สึกเสมอ ความไม่แน่นอน ความไม่ชัดเจน ความมั่วที่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีที่พิสูจน์ได้ ✅

🤟🏽 แรงบันดาลใจสามแหล่ง

จงเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียด จงมองหาแรงบันดาลใจทั้งสามประเภทในทุกเรื่องที่ทำ - ทักษะที่จำเป็นและฝึกฝนได้ในโลกยุคปัจจุบัน 🧤

🌧️ เมื่อเราเลือก …

มันเป็นเรื่องของความตื่นตัว มันเป็นเรื่องของความกล้าหาญ มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับที่จะใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนอื่น ⛅️

🔥 ฉันคือผู้สร้าง

วันนี้วันดีลองพลิกมุมมองลองเปลี่ยนแนวคิดจากผู้ใช้มาเป็นผู้สร้างสักครั้งดีมั้ย สร้างอะไรสักอย่าง สร้างเพื่อพัฒนา 🌓

🪵 แรงบันดาลใจ

จินตนาการนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เราจะค้นพบสิ่งที่น่าทึ่ง ความคิดที่แปลกใหม่ แรงบันดาลใจที่ลึกซึ้งแทบจะทันทีที่เรา … ลงมือทำ 🌿

🦋 ความคิดสร้างสรรค์กับการคาดการณ์

บางครั้งเราอยากได้การควบคุม อะไจล์แบบอักษรเอตัวใหญ่อาจจะเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับเรา แต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความคิดสร้างสรรค์ละ? 🐥

🪶 อิสระไร้ขอบเขต

เราเองไม่ควรยึดติดกับสิ่งใหม่มากเกินไป พยายามที่จะบีบบังคับตัวเองให้ทำงานเก่าที่ดูยุ่งเหยิงบ้างในบางครั้งคราว 🧠

🥳 อย่างมากและอย่างน้อย

เราเลือกได้ว่าจะนำเสนอสิ่งไหนให้สังคมและตลาด “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดคุณจะได้รับ” หรือ “อย่างน้อยที่สุด คุณจะได้สิ่งเหล่านี้” 👻

⭐️ ชอบ … ความเห็นใคร?

“คิดมาเลย ทำมาเลย ไม่ต้องรอคำสั่งจากพี่ว่าอยากได้อะไรต้องทำอะไรแบบไหน เอาให้น้องพอใจก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวร่วมกัน” 🥳

🔩 ผู้สร้าง

วันนี้วันดี ลองพลิกมุมมองลองเปลี่ยนแนวคิดจากผู้ใช้มาเป็นผู้สร้างสักครั้งดีมั้ย สร้างเพื่อพัฒนา สร้างเพื่อก้าวออกจากโซนปลอดภัย 🙌🏼