Competition

📮 วิเคราะห์คู่แข่ง

เราต้องตีตารางใหม่เท่านั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตาม เราต้องสร้างเรื่องราวของเราเองด้วยกฎเกณฑ์ของเราเอง 🧸

🥥 ก๊อปปี้ได้มั้ย?

หลับหูหลับตาก๊อปปี้ไม่ยากแต่ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง … คนที่ลอกเลียนแบบก็จะไปได้ไกลแค่นั้น 🫒

🌏 เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่

มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่มากกว่าแค่ตัวเองแค่บริษัทของตัวเองแต่การกระทำทุกอย่างของเราส่งผลโดยตรงต่อความเป็นไปของอุตสาหกรรมที่เราอยู่ ⚡️

🐟 ก๊อปปี้ไปมา

เราป้องกันการก๊อปปี้สินค้าไม่ได้ (ไม่มีทางที่เราจะทำได้) แต่เราป้องกันการก๊อปปี้ธุรกิจได้ ถ้าเราวางแผนและตั้งใจทำมันอย่างจริงจัง 🐙

🌴 ยืดหยุ่นและฝังราก

ข้อเดียวที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ ถ้ามันได้มาง่ายมันอาจจะไม่ยืดหยุ่น ถ้ามันได้มาเร็วมันอาจจะไม่หยั่งลึก 🍌

🐵 ชนะคนเดียว

การทำธุรกิจไม่มีใครชนะได้ในทุกครั้ง บางครั้งเราดีกว่าคนอื่น หลายครั้งคนอื่นก็ดีกว่าเรา คำถามคือเราจำเป็นต้องชนะทุกคนจริงหรือ? 🙈

🏆 ผู้ชนะ

ไม่ใช่ว่ารอให้เราครองตำแหน่งก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องพวกนี้ … วันนั้นจะไม่มีทางมาถึงถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ 😇

🚀 ระดับสูง

เราควรเลือกสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีก่อนเป็นอย่างแรก … ทักษะ, ความรู้ และประสบการณ์นั้นหาได้และมันจะตามมาทีหลัง 👈🏼

🥈 ผู้แพ้

ถ้าชนะไม่ได้ในวันนี้ … จงเป็นผู้แพ้ จงอยู่ในลำดับที่สอง มันดีกว่าการไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวมากมายนัก ✌🏼